Zoek op

Sack

Let op: Spelling van 1858 in Perzië, eene som gelds, welke in een' zak wordt gewogen en 50 tomans of omtrent 1550 gulden bedraagt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.