Zoek op

STAATSBON

1) Belegging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STAATSBON/1

Staatsbon

Staatsbons zijn effecten die worden uitgegeven door de Belgische staat en die specifiek bestemd zijn voor privé-beleggers. De emissie gebeurt op kwartaalbasis: in maart, juni, september en december.De Staat stelt verschillende formules voor en kan in het kader van elke emissie beslissen om deze formules naargelang de marktomstandigheden te behoude...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Staatsbon

De staatsbon is een vastrentend effect op middellange of lange termijn met een jaarlijkse coupon, die door de Staat in euro wordt uitgegeven. Viermaal per jaar geeft de Schatkist staatsbons uit. Particulieren kunnen staatsbons kopen op de primaire of de secundaire markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Staat voor het grote publiek om de werkingskosten te financieren en de intrest van de Staatsschuld te betalen. De aan de mantel aangehechte coupons dienen om de interest op de vastgestelde vervaldagen te innen. Is eigenlijk een kasbon uitgegeven door de staat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Staatsbon

Effect van een obligatielening, enkel bestemd voor particulieren en verenigingen zonder winstoogmerk. Staatsbons worden vier keer per jaar uitgegeven door de federale overheid (maart, juni, september, december) en ze zijn beursgenoteerd. Ze worden aangeboden in twee vormen : aan toonder of via inschrijving op naam (zie `effect`).
De Staatsbon ka...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376
Geen exacte overeenkomst gevonden.