Zoek op

Staatsvorming

Staatsvorming of statenvorming is het proces waarbij vanuit een politiek centrum gezag wordt uitgeoefend over territoriale eenheden en de binnen deze territoria levende bevolkingen. Voorwaarden voor het ontstaan van een staat zijn een betrekkelijk hoge mate van differentiatie in de samenleving en het monopoliemechanisme, waarbij sterkere machten d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsvorming

Staatsvorming

Het streven van vorsten naar een aaneengesloten grondgebied met een stevig bestuursstructuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Staatsvorming

[Geschiedenis] Het ontstaan van een groot gebied met één bestuur.
Gevonden op https://quizlet.com/68038885/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.