Zoek op

Standaardkostprijs

Toegestane kosten berekend per eenheid product bij massaproductie [euro-stuk]. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie}. Synoniemen: kostprijs en commerciële (standaard)kostprijs (als onderscheidende term van de fabricagekostprijs). Kijk voor een toelichting bij: bedrijfseconomische-modellen.nl.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Standaardkostprijs

De som van de toegestane offers per eenheid product, bestaande uit het product van de standaardhoeveelheid van de opgeofferde productiemiddelen en de standaardprijs. {Kostencalculatie}. Synoniemen: kostprijs en commercile (standaard)kostprijs (als onderscheidende term van de fabricagekostprijs). Zie ook `Kostprijs`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.