Zoek op

Sterrenbos

Een sterrenbos is een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en die daarmee een ster vormen. Sterrenbossen vormen een element uit de barokke tuinarchitectuur en raakten in de achttiende eeuw in zwang. Ze waren bij uitstek geschikt voor de jacht, omdat vanuit het middelpunt het overstekend wild op alle paden k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos

Sterrenbos

[Dalfsen] - Het Sterrenbos is een bos bij Dalfsen. In 1678 kocht de Zwolse burgemeester Jacobus Vriese, eigenaar van Den Aalshorst, van de erfgenamen van Rechteren en Millingen een deel van hun grond, waaronder een zandverstuiving die een bedreiging vormde voor zijn land. Burgemeester Vriese liet twee evenwijdige ‘sticken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos_(Dalfsen)

Sterrenbos

[Utrecht] - Sterrenbos was een wandelpark en militair oefenterrein in de Nederlandse stad Utrecht. Vandaag de dag is het terrein bebouwd en is de naam overgebleven als straatnaam. Het terrein bevond zich direct buiten de stadswal aan de westzijde van de stad tussen de Stadsbuitengracht (Catharijnesingel) en de Kruisvaart. A...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos_(Utrecht)
Geen exacte overeenkomst gevonden.