Zoek op

Streefbeeld

Veelvoorkomende term in natuurbeleid; omschrijving van een na te streven toestand, zodat meetbaar wordt wat het doel is van een serie maatregelen.Bijvoorbeeld: omschrijving van het ecologische doel van een
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Streefbeeld

een door de regeringen vastgesteld toekomstbeeld voor het estuarium, dat richtinggevend is voor het handelen op de korte en middellange termijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10643

Streefbeeld

Visie en bijbehorende doelstellingen die aangeven hoe een gebied er in de toekomst in grote lijnen uit zou moeten zien. Het is een wensbeeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

streefbeeld

Def.: beschrijving van de gewenste situatie va waterhuishoudkundige systemen. Ze kunnen worden geschouwd als doelen voor de lange termijn, met als kern een duurzame een duurzame ecologische ontwikkeling en een duurzaam gebruik van het water door de mens
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

streefbeeld

Def.: concrete (meetbare) doelstelling. Toelichting: Concrete (meetbare) doelstelling die voor een bepaald beheersaccent aan een bepaald watersysteem(deel) wordt gesteld, waarbij een integrale afweging en afstemming heeft plaatsgevonden tussen de verschillende toegekende functies.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.