Zoek op

Sustain

Sustain is een begrip dat bij muziekinstrumenten gebruikt wordt voor de beschrijving van doorklinken van een toon nadat de toon is aangezet. Bij een piano wordt daartoe het sustainpedaal ingezet, maar ook het na de aanzet ingedrukt houden van de toets laat `sustain` horen. Sustain komt veelal neer op het achterwege blijven van demping. Een ander.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sustain
Geen exacte overeenkomst gevonden.