Zoek op

Teekenen

zegt men 1) wanneer een hond, door heftig kwispelen met den staart, of door te blijven staan of te gaan liggen het spoor of de nabijheid van wild aanduidt; 2) van het wild, dat op het schot eene beweging maakt, die aanduidt dat het getroffen is
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Teekenen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Teekenen``] Het doel van het militaire T. is om de uitkomst der opmetingen figuurlijk daar te stellen. Alles wat dus het voorwerp van militaire opnamen kan zijn, wordt dus ook voorwerp van het militaire T. en men kan daarvan drie hoofdsoorten onderscheiden: teekenen van vestingwerken, van artillerie-mat...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0021.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.