Zoek op

Terpen

Terpen Van de Bronstijd tot ongeveer 1200 bestond een groot deel van de huidige provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland uit uitgestrekte kwelders, afgewisseld door meren en veenmoerassen. Grote delen van dit landschap stonden in verbinding met zee. De bewoners leefden er van de jacht, de visserij en de veehouderij. Om zich te beschermen te...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10517
Geen exacte overeenkomst gevonden.