Zoek op

Toetsingskader

het geheel van ruimtegebonden beleidsuitspraken die een gewenste ontwikkeling beschrijven, en waaraan nieuwe ontwikkelingen worden getoetst. Het structuurplan vormt voor Leuven in principe het toetsingskader voor alle ruimtelijke projecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Toetsingskader

Visie op het watersysteem in een bepaald gebied waarmee activiteiten van derden kunnen worden getoetst of zij niet in strijd zijn met de doelstellingen van het waterschap
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Toetsingskader

Een gemeenschappelijk model en meetlat voor professionele standaarden: medische richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Toetsingskader

Gedeelte van het leerstuk Keteninformatisering dat vier analyseprofielen bevat waarmee ketenprojecten en keteninformatiesystemen op noodzaak en haalbaarheid kunnen worden getoetst.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.