Zoek op

Tranquille

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] gerust, kalm, bedaard, gelaten, onbekommerd.
*...QUILLITEIT, v. [geen meervoud] gerustheid, rust, kalmte (des gemoeds).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Tranquille

Let op: Spelling van 1858 Fr., stil, rustig, bedaard, gelaten. Tranquilliseren, tranquilliser, Fr., geruststellen, bevredigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.