Zoek op

transgressie

Overstroming van een gebied door stijging van de zeespiegel of daling van het land of beide.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/transgressie

TRANSGRESSIE

1) Niveauverandering van de zeespiegel 2) Wetsovertreding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSGRESSIE/1

Transgressie

Oprukken van de zee ten koste van het land. Een transgressiekust verplaatst zich dus in de richting van het land, zodat er op die plaats in feite land verloren gaat.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/T.html

Transgressie

Transgressie is een term binnen de geologie om aan te geven dat de kustlijn landinwaarts verschuift, of te wel van bekkenwaarts naar meer continentaal. Dit heeft twee mogelijke oorzaken: ofwel tektonische daling ofwel een stijging van het eustatische zeeniveau. Gedurende de geologische geschiedenis wisselden perioden van transgressie en regressie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transgressie

Transgressie

Een landwaartse verschuiving van de kustlijn.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Transgressie

Let op: Spelling van 1858 transgression, Fr., overtreding, overschrijding
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

transgressie

Een landwaartse verschuiving van de kustlijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

transgressie

Landwaartse verschuiving van de kustlijn t.g.v. zeespiegelstijging.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Transgressie

Transgressie is het overstromen van stukken land langs de zeekust als gevolg van zeespiegelstijging en-of van bodemdaling in de kuststreek
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

transgressie

Landwaartse verschuiving van de kustlijn als gevolg van zeespiegelstijging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Transgressie

De spreiding van de zee over het land en de gevolgen ervan. Sedimentaire afzetting vanuit zee.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Transgressie

Een periode waarin de invloed van de zee in een kustgebied toeneemt. Er wordt dan zand en klei afgezet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

transgressie

Def.: periode met snelle zeespiegelstijging en terugschrijding van de kustlijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

transgressie

overschrijding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transgressie

Transgressie

Uitbreiding van de zee over het land door stijging van de zeespiegel of daling van het land
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Transgressie

[Aardrijkskunde] Het opkomen van de zee landinwaarts.
Gevonden op https://quizlet.com/83613428/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.