Zoek op

tweedelijnszorg

Zorg voor leerlingen die prioritair is toegewezen aan de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB). Het gaat hierbij om aspecten van studie- en beroepsoriëntering, leerproblemen, gedragsstoornissen en-of sociaal-emotionele problemen die de school niet weet op te lossen. Zie ook: eerstelijnszorg.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Tweedelijnszorg

Nuldelijnszorg is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie.
Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.
Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant, wat bet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10578
Geen exacte overeenkomst gevonden.