Zoek op

VANITAS

1) IJdelheid 2) Leegheid 3) Sterfelijkheid 4) Vergankelijkheid 5) Zelfverheffing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VANITAS/1

Vanitas

Vanitas is een thema in de kunst. Het woord vanitas is Latijn en betekent ijdelheid en leegheid. Met bijvoorbeeld schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, zeepbellen, vergane boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse gevisualiseerd. Vanitas vanitatum, omnia vanita...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vanitas

vanitas

Thema uit de letterkunde van de (late) Middeleeuwen dat zijn naam ontleent aan de beginregel van een Latijnse hymne. In de late Middeleeuwen was de dood, al dan niet gepersonifieerd, een veel voorkomend thema in literatuur en beeldende kunst. Men baseerde zich daarbij op 12e- en 13e-eeuwse Latijnse hymnen, waaruit (tref)woorden werden gelicht. Zo o...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

vanitas

vergankelijkheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/vanitas

Vanitas

Lat., ijdelheid, ledigheid, vergankelijkheid: uit het Oude Testament voortkomende klacht, 'Vanitas vanitatum' (alles is ijdelheid), over de vergankelijkheid en daaruit voortvloeiende nietigheid van al het aardse. Vooral tijdens de Barok wordt de vanitasgedachte in combinatie met de waarschuwing 'memento mori' (bedenk dat u sterfelijk bent) vaak i...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Vanitas

[Beeldende vorming] IJdelheid
Gevonden op https://quizlet.com/60139203/beeldende-vorming-leren-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.