Zoek op

verbeurdverklaring

strafrecht: rechterlijke beslissing waardoor een veroordeelde (de eigendom van) bepaalde goederen die een verband hebben ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verbeurdverklaring

verbeurdverklaring

strafrecht: als bijkomende straf bepalen dat een veroordeelde de spullen kwijtraakt die bij hem in beslag zijn genomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verbeurdverklaring

VERBEURDVERKLARING

1) Confiscatie 2) Inbeslagneming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERBEURDVERKLARING/1

Verbeurdverklaring

De rechter kan bepalen dat een veroordeelde als bijkomende straf de spullen kwijt raakt die bij hem in beslag zijn genomen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Verbeurdverklaring

Het bij vonnis of administratief besluit ontzetten van de eigendom van een object ten bate van het Rijk. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn aan de veroordeelde toebehorende voorwerpen en vorderingen die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen, voorwerpen met betrekking tot welke het feit is bega...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Verbeurdverklaring

Een beslissing van de rechter dat een veroordeelde de eigendom over bepaalde goederen of vermogen of delen daarvan verliest. De goederen moeten in relatie staan tot het strafbaar feit, dus bijv. door een strafbaar feit zijn verkregen of voorwerpen zijn waarmee een strafbaar feit is gepleegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11034

Verbeurdverklaring

Er is sprake van verbeurdverklaring wanneer de rechter bij vonnis bepaalde voorwerpen van de veroordeelde inneemt. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte. De officier van justitie kan in een dergelijk geval besluiten de verdachte te vervolgen op g...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verbeurdverklaring
Geen exacte overeenkomst gevonden.