Zoek op

Verhaalkluis

Een verhaalkluis is een in de verschansing aangebrachte opening met verdikte rand (kluisbaard of dop) waardoor een landvast loopt. Een verhaalkluis is beter dan een verhaalkam omdat de landvast er onmogelijk uit kan springen (plaatje rechts). (ver)haalkam (ver)haalkluis
Gevonden op http://vaartips.nl/tipv.htm#verhaalkluis

verhaalkluis

(verhaalkluis, kluisgat, kabelkluis, kluis) touw- of draadkluis in het boeisel, de verschansing. De term komt vermoedelijk uit de zeevaart waar de hoogte van de verschansing meestal dusdanig is dat verhaaldraden, trossen er niet overheen geleid kunnen worden. In de binnenvaart zal men, teneinde het moeizaam doorhalen van touw of draad te voo...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=ver
Geen exacte overeenkomst gevonden.