Zoek op

Vermoeiing

Vermoeiing is een fenomeen waarbij een materiaal bezwijkt onder een zeer lang aangehouden wisselende belasting. Door de wisselende belasting kan er breuk optreden zelfs als de spanningen overal (ver) onder de maximale vloei- of breukspanning blijven. Vermoeiing die optreedt na een kort aantal cycli, minder dan tienduizend, wordt "low cycle fatigu....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermoeiing

Vermoeiing

[Onderdelen van een fiets] Verschijnsel waarbij door wisselende belasting scheurgroei in het materiaal optreedt. Uiteindelijk is de doorsnede dan zo ver verzwakt dat het onderdeel spontaan afbreekt. Door een betere vormgeving (glad, vloeiend) kan de kans op vermoeing aanzienlijk worden gereduceerd, of de belastbaarheid van het onderdeel worden verh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10854

vermoeiing

Def.: het veranderen van de mechanische eigenschappen van een materiaal ten gevolge van herhaalde belastingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.