Zoek op

Verzadigingsgraad

Def.: De verhouding tussen de gemeten concentratie van een stof in een medium en de theoretische concentratie van die in dat medium bij dezelfde temperatuur en druk onder normale omstandigheden:de evenwichtsconcentratie. Toelichting: Er bestaat een relatie tussen de oplosbaarheid van zuurstof in water met de temperatuur. De volgens de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

verzadigingsgraad

Afk.: S Def.: het watergehalte gedeeld door de porositeit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Verzadigingsgraad

De verzadigingsgraad is een maat voor de (verwachte) verkeersafwikkeling bij een verkeersregelinstallatie. In tegenstelling tot de belastinggraad wordt de intensiteit in dit geval afgezet tegen de afrijcapaciteit tijdens de daadwerkelijke groenfasen. De verzadigingsgraad is gedefinieerd als de intensiteit gedeeld door het deel van de cyclus waarin ...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Verzadigingsgraad
Geen exacte overeenkomst gevonden.