Zoek op

verzekeringnemer

verzekeringsrecht: de (natuurlijke of rechts-) persoon die een verzekering heeft afgesloten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verzekeringnemer

Verzekeringnemer

Een verzekeringnemer Is degene die een verzekering bij de verzekeraar aanvraagt. Dit hoeft niet persé de hoofdverzekerde of een verzekerde te zijn. Voorbeeld bij verzekeringnemer Als je een kortlopende reisverzekering afsluit voor je minderjarige kind dat zonder jou op schoolreisje gaat, ben jij de verzekeringsnemer van deze verzekering. Je kind i...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/verzekeringnemer

Verzekeringnemer

De persoon die als contractpartij de overeenkomst sluit met de verzekeraar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering aangaat en die de premies betaalt. Hij is de eigenaar van het contract.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is doorgaans de premiebetaler en is de contractpartij van de verzekeraar. De verzekeringnemer bezit alle rechten die voortkomen uit de verzekeringsovereenkomst.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verzekeringnemer

Verzekeringnemer

De persoon die de verzekering afsluit en de premies verschuldigd is.Hij of zij is de eigenaar van het contract.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/verzekeringnemer

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is degene met wie de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsovereenkomst aangaat.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_v.asp

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de contractpartij van de verzekeraar en degene die in beginsel de premie betaalt. Er kunnen meer verzekeringsnemers zijn voor een polis. De verzekeringsnemer draagt bij de verzekeringsovereenkomst een risico aan de verzekeraar. De verzekeringnemer is de persoon, die rechten, voortvloeiende uit een overeenkomst, kan uitoefenen...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.