Zoek op

Vidame

De titel van Vidame was een Franse feodale titel waarmee een militair vertegenwoordiger van een bisschop werd aangeduid. De Vidame heeft in de heraldiek zijn eigen rangkroon, op hetzelfde niveau als burggraaf (vicomte). De adellijke titel vidame is zeldzaam, en eerder middeleeuws. Voor de rol van wereldlijke beschermer van kerken of abdijen beston...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vidame

Vidame

Let op: Spelling van 1858 heetten vroeger in Frankrijk zekere ambtenaren, die het wereldlijk regtsgebied der aartsbisschoppen en bisschoppen bestuurden. Naderhand werd dit ambt een leen, zoo als: de Vidame van Rheims, de leenhouder van Rheims
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.