Zoek op

vluchteling

de vluchteling zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['vlʏxtəlɪŋ] Verbuigingen:   vluchteling|en (meerv.) de vluchteling|e zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['vlʏxtəlɪŋ|ə] Verbuigingen:   vluchtelinge|n (meerv.) iemand die vlucht of gevlucht is uit...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/vluchteling

VLUCHTELING

1) Apatride 2) Asielzoeker 3) Balling 4) Displaced person 5) Loper 6) Ontheemde 7) Ontsnapte 8) Refugié 9) Soort zwerver 10) Statenloze 11) Uitgewekene 12) Vervolgde 13) Vluchter 14) Voortvluchtige
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VLUCHTELING/1

Vluchteling

== Verdrag == Op 28 juli 1951 werd te Genève een vluchteling gedefinieerd in het eerste artikel van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen als "een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of vanwege zijn politieke overtuiging....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchteling

vluchteling

•iemand die op de vlucht is. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/vluchteling

Vluchteling

Niet-Nederlander van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1050

Vluchteling

Persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, die de bescherming van het land niet meer kan of wil inroepen omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of zijn behoren tot een sociale groep.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

vluchteling

Iemand van wie bewezen is dat hij in zijn eigen land niet veilig is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

vluchteling

iemand die is weggegaan om ergens aan te ontkomen vb: de vluchtelingen kregen onderdak in de kerk
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=vluchteling

vluchteling

[Aardrijkskunde] persoon die uit het eigen land vlucht omdat het er niet veilig is
Gevonden op https://quizlet.com/46862468/aardrijkskunde-flash-cards/

vluchteling

[Levensbeschouwing] iemand die zijn eigen land of huis moet verlaten vanwege een gevaarlijke situatie
Gevonden op https://quizlet.com/78674165/levensbeschouwing-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.