Zoek op

vluchtelingenstatus

(Nederland en België) In Nederland heette tot 2000 de vluchtelingenstatus `A-status`, de erkenning en toelating als vluchteling in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Tussen 1974 en 1988 bestond daarnaast een B-status, een toelating op humanitaire gronden die verband hielden met de politieke situatie in het land van herkomst; die status werd door...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Vluchtelingenstatus

De van overheidswege erkende verblijfsstatus van een vluchteling.

Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10020
Geen exacte overeenkomst gevonden.