Zoek op

Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats (leefomgeving).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10295

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn De Vogelrichtlijn (vastgesteld in 1979) is een regeling van de Europese Unie die tot doel heeft alle in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren en nesten en hun leefgebieden. Daarnaast krijgen zeldzame soorten extra bescherming. D...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

vogelrichtlijn

Afk.: VR Def.: EU-ropese richtlijn 79-409-EEG inzake het behoud van de vogelstand Toelichting: Heeft tot doel om alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Europese Unie te beschermen, inclusief en in het bijzonder de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare soorten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn (vastgesteld in 1979) is een regeling van de Europese Unie die tot doel heeft alle in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren en nesten en hun leefgebieden. Daarnaast krijgen zeldzame soorten extra bescherming.
De lidstaten...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000776.ht

Vogelrichtlijn

Europese richtlijn van 1979 die verplicht tot het beschermen van vogels en hun leefgebieden. Voor soorten die in Europees verband van bijzondere betekenis zijn, moeten speciale beschermingszones worden aangewezen.
Een zelfde bescherming wordt aan andere diersoorten en plantensoorten en hun leefgebieden vereist in de Habitatrichtlijn (1992). De ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Vogelrichtlijn
Geen exacte overeenkomst gevonden.