Zoek op

vragenrecht

staatsrecht: de kamers hebben het recht de verlangde inlichtingen te verkrijgen van de ministers en staatssecretarissen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/vragenrecht

Vragenrecht

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen heeft de raad het recht om mondeling of schriftelijk vragen te stellen aan het college. Een raadslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan. Het college moet de schriftelijke vragen binnen 21 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waa...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Vragenrecht

Het vragenrecht is een recht van leden van vertegenwoordigende organen zoals de Nederlandse Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeenteraden. Het vragenrecht is één van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie. Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, of mondelinge vragen. De...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Vragenrecht

Vragenrecht

Individuele kamerleden (van beide Kamers) hebben het recht vragen te stellen aan een minister. De minister hoeft niet te antwoorden. De recht valt onder de hoofdtaak controle.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Vragenrecht

Individuele Kamerleden (van beide Kamers) hebben het recht vragen te stellen aan een minister. De minister hoeft niet te antwoorden. De recht valt onder de hoofdtaak controle.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Vragenrecht

[Politiek] Het recht van Twee Kamerleden om aan ministers en staatssecretarissen mondelinge of schriftelijke vragen te stellen
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

Vragenrecht

[Maatschappijleer] Het recht van Twee Kamerleden om aan ministers en staatssecretarissen mondelinge of schriftelijke vragen te stellen
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca

vragenrecht

[Maatschappijleer] het recht om vragen te stellen aan de regering
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.