Zoek op

waterbeheer

waterbeheer zelfst.naamw. beheer over de waterbeheersing, watervoorziening e.d. Bron: Wikiwoordenboek - waterbeheer. SpellingJuist gespeld: 'waterbeheer' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met waterbeheer: waterbeheersing 7 definities op Encyclo1) ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/waterbeheer

waterbeheer

Het waterbeheer in Nederland is in handen van diverse instanties. Het waterschap is actief op regionaal gebied zowel in landelijke als in stedelijke gebieden; Rijkswaterstaat voert het beheer over de grote rivieren en de kanalen, de Provincie gaat over het grondwater , de gemeente is verantwoordelijk voor de zuivering (rioleringsbeheer) en de ontwa...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geografie-en-demografie/waterbeheer

Waterbeheer

Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als tekort water, houdt dit in: ==Praktijkvoorbeelden== Een aantal praktijkvoorbeelden van waterbeheer: ==Waterbeheer in transitie== Door ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer

Waterbeheer

Zorg voor water, bestaande uit:
Beleid = Maken van beheerplannen;
Feitelijk beheer = Aanleg van waterkeringen, watergangen en gemalen;
Juridisch beheer = Verlenen van vergunningen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Waterbeheer

Waterbeheer is het regelen van het waterpeil door sluizen, gemalen, molens enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11058

waterbeheer

[Aardrijkskunde] het zo goed mogelijk omgaan met het water om overstromingen te voorkomen en voldoende schoon zoet water beschikbaar te hebben
Gevonden op https://quizlet.com/65006324/aardrijkskunde-begrippen-h-2-weer-en-klimaat-f

Waterbeheer

Beheer van het grond- en oppervlaktewatersysteem.
Gericht op het hebben van voldoende water van goede kwaliteit. Kan verschillen voor de diverse (ruimtelijke) functies. Zo stellen wateren met een zwemwaterfunctie hogere eisen aan de waterkwaliteit dan een gemiddeld kanaal. In het landelijk gebied stelt de functie natuur (met hoge grondwaterstan...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Waterbeheer
Geen exacte overeenkomst gevonden.