Zoek op

Wattpiek

Wattpiek (Wp) is een meeteenheid om in het geval van fotovoltaïek het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel aan te geven, gemeten onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Deze omstandigheden zijn: De wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnecel, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De wattpiek i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wattpiek

Wattpiek

(Wp) Wattpiek (Wp) is het nominaal vermogen van een zonnecel of zonnepaneel, getest onder standaard omstandigheden. Door ongeveer 87% te nemen van het aantal Wp kom je tot het aantal opgewekte KWh. Dus een installatie van 10 zonnepanelen van 260 Wp levert ca. 2.200 KWh per jaar op.
Gevonden op http://www.regge-stroom.nl/zonnestroom/begrippenlijst/

Wattpiek

Eenheid van nomimaal vermogen. Nominaal vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder standaard testomstandigheden (STC).
Gevonden op http://www.slimsolarsystems.nl/Portals/0/PDF/Begrippenlijst-Zonnepanelen.pd

Wattpiek

(WP) Wattpiek is het nominaal vermogen van een zonnepaneel. Door 87% van het Wattpiek (WP) te nemen kun je uitrekenen hoeveel KWH je produceert. Wanneer bijvoorbeeld 10 zonnepanelen 230 WP levert per jaar komt dit neer op 2000 KiloWattUur.
Gevonden op http://www.zonnepanelenkiezer.nl/begrippen/

Wattpiek

Wattpiek (Wp) is de eenheid om het vermogen van zonnepanelen uit te drukken. Het aantal Wattpiek is het vermogen dat zonnepanelen leveren als de zon er vol op schijnt. Deze ideale omstandigheden voor zonnepanelen komen in Nederland nauwelijks voor. Daarom wordt het vermogen van een zonnepanelen-systeem gemiddeld gecorrigeerd met de factor 0,9 afhan...
Gevonden op https://solar-box.nl/uitleg/onderdelen-en-begrippen-zonnepanelen/abc-begrip
Geen exacte overeenkomst gevonden.