Zoek op

webserver

webserver zelfst.naamw. informatica computerprogramma dat via het netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en beantwoordt met documenten, als bijvoorbeeld een webpagina informatica server waarop de webserver software draait Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'webserver' komt voor i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/webserver

Webserver

Een webserver is een programma dat via een netwerk HTTP-verzoeken ontvangt en documenten naar de client stuurt. Als totum pro parte wordt in het dagelijks spraakgebruik ook wel de hele computer die de betreffende software uitvoert als webserver aangeduid. Het Engelse begrip server betekent zoveel als "dienstverlener". De dienst, het leveren van .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Webserver

Webserver

Systeem waarop HTML-pagina’s staan die voor internetgebruikers toegankelijk zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Webserver

Een computer die wordt onderhouden door een systeembeheerder of Internet-aanbieder (ISP) en die reageert op de opdrachten die gebruikers via de browser opgeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Webserver

Een webserver is een server die aanvragen via het Internet afhandelt. Deze aanvragen worden door clients gedaan, wat in de meeste gevallen een browser zal zijn. Deze browser doet een aanvraag, waarop de webserver opdrachten uitvoert en bestanden in de vorm van HTML-pagina's samenstelt om deze vervolgens terug te kunnen sturen. Deze communicatie tus...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

webserver

Een computer die informatie levert (serveert). Wordt in relatie tot internet vaak gebruikt als omschrijving van de computer waarop websites staan (?gehost? worden). De term server wordt echter ook vaak als afkorting voor een webserver gebruikt, een computerprogramma. Dit kan nog wel eens verwarrend werken.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/w.php?id=3393

Webserver

De webserver is een computerprogramma dat op verzoek van een bezoeker van een website de bijbehorende internetpagina's doorgeeft.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/w.php?id=3425

Webserver

A server that provides access to Web resources and which supplies Web resource manifestations to the requestor.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.