Zoek op

welvaart

algemeen: De mate waarin de schaarste is opgeheven, ofwel de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=welvaart

welvaart

economie: meten van de rijkdom van mensen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/welvaart

welvaart

de welvaart zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['wɛlvart] toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners Voorbeeld:   `De welvaart is toegenomen, maar het milieu is vervuild.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'welvaart...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/welvaart

Welvaart

Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd. Dit betekent niet alleen dat welvaart om veel geld en om veel inkomen gaat, maar ook over bijvoorbeeld vrije tijd. Vrije tijd is immers ook een schaars goed. Welzijn is een totaal ander begrip dat buiten de economie staat. Welzijn is je gevoel van ‘wel bevinden’. Een voorbeeld: Je gaat o...
Gevonden op https://www.finler.nl/welvaart/

welvaart

Het niveau van welbevinden van de samenleving. Soms wordt onderscheid gemaakt tussen welvaart en welzijn. ‘Welvaart’ is dan welbevinden gerelateerd aan materiële zaken, aan consumptie van goederen en diensten. ‘Welzijn’ wordt ruimer gezien, als welbevinden gerelateerd aan materiële en immateriële zaken, zoals vrije tijd en vrijheid. Op h...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/welvaart

WELVAART

1) Bloei 2) Geluk 3) Heil 4) Luxe 5) Overvloed 6) Prosperiteit 7) Rijkdom 8) Toestand van voorspoed 9) Voorspoed 10) Welstand 11) Welvarendheid 12) Welzijn
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WELVAART/1

welvaart

Een situatie waarin de mensen ruimschoots in de behoeften kunnen voorzien.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Welvaart

Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om de eigen behoeftes te kunnen vervullen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

welvaart

Onder welvaart wordt verstaan de mate waarin men in staat is de primaire levensbehoeften zoals voeding, kleding en onderdak te verwerven en te houden. Bij toenemende welvaart zal men vaker op vakantie kunnen gaan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Welvaart

De mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse alternatief aanwendbare middelen. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/welvaart.htm

Welvaart

Welvaart is de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien met behulp van de middelen die hen tot beschikking staan. Welvaart bestaat uit twee vormen, welvaart in enge zin en welvaart in ruime zin. De welvaart in enge zin (ook wel materiële welvaart) gaat over de hoeveelheid goederen en diensten die een persoon, bedrijf of zelfs land tot z...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Welvaart

Welvaart

De mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse alternatief aanwendbare middelen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/welvaart

welvaart

is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid v...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

welvaart

is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid van het welvaarstbegrip, omdat als niet alleen de middelen toenemen m...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Welvaart

Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel. Welvaart is niet alleen economische groei, maar vooral ook sociale vooruitgang en culturele bloei waaraan grote delen van de bevolking deel hebben.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Welvaart

Welvaart is een toestand van voorspoed en gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en economisch opzicht zowel van individuen als van de samenleving als geheel.
Welvaart is niet alleen economische groei, maar vooral ook sociale vooruitgang en culturele bloei waaraan grote delen van de bevolking deel hebben.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Welvaart

duidelijk is geworden dat bij toenemende welvaart de productie en consumptie gaan toenemen en de druk op het milieu groter wordt.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10213

Welvaart

Wordt gemeten adh van het nationaal product-inkomen; vooruitgang in welvaart aan de hand van de economische groei, de vergroting van het nationaal product-inkomen. Een vergelijking in tijd en tussen landen kan slechts gebeuren aan de hand van het nationaal product-inkomen per hoofd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Welvaart

De mate waarin iemand in staat is zijn behoeften te bevredigen bepaalt diens welvaart. Welvaart is de verhouding tussen behoeften en bevrediging van die behoeften. Welzijn is de toestand waarbij men in materieel en geestelijk opzicht voorspoedig, gelukkig is.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10613

welvaart

het in staat zijn om meer behoeften te kunnen bevredigen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

Welvaart

De mate van behoeftebevrediging, voor zover deze afhankelijk is van het omgaan met schaarse middelen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Welvaart

Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om de eigen behoeftes te kunnen vervullen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Welvaart

Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd, aangezien er meerdere goederen en diensten beschikbaar zijn voor de consument.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10927
Geen exacte overeenkomst gevonden.