Zoek op

wilsrecht

erfrecht: rechten van kinderen van een erflater die de mogelijkheid geven goederen op te eisen bij een stiefouder of zekerheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wilsrecht

wilsrecht

verbintenissenrecht: recht waarbij de geldigheid van een rechtshandeling uitsluitend afhangt van de bij die rechtshandeling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/wilsrecht

Wilsrecht

het recht dat een kind heeft om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Wilsrecht

Ter voorkoming van het zogenoemde stieffamiliegevaar. Stel pa overlijdt en laat de jongste zoon zijn mooie zakhorloge na. Onder het nieuwe erfrecht kunnen de kinderen hun deel van de erfenis pas opeisen als ook ma is overleden. Echter, indien ma hertrouwt, kunnen de kinderen dan al goederen uit de nalatenschap van pa – bijvoorbeeld het zakhorloge...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10708
Geen exacte overeenkomst gevonden.