Zoek op

ZAKAT

1) Arabische weldadigheid 2) Verplichte aalmoes islam 3) Weldadigheid (arab.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZAKAT/1

Zakat

Zakat (Arabisch: ‏زكاة) is een van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent `reiniging` in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan `reinigt` het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Daarmee zal de gever verre geh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zakat

Zakat

Pijler van de Islam die zegt dat elke Moslim de moeite moet doen om almoezen te geven aan armen en behoeftigen. Deze mogen wel niet de goedkoop zijn: 'Kies om als aalmoes te geven niet dat wat waardeloos is'.
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Zakat

Dat deel van het eigendom dat de Moslim af zou moeten staan ten behoeve van het algemeen nut en het onderhouden van armen en weduwen etc. Een van de vijf zuilen van de Islam en behorende tot de I`badat.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

zakat

[Geschiedenis] Het jaarlijks geven aan aalmoezen, het schenken van geld aan medegelovigen die het meer nodig hebben
Gevonden op https://quizlet.com/85977627/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.