Zoek op

Zangvogels

Zangvogels (Passeriformes) zijn een bijzonder grote orde van de moderne vogels (Aves). Zij vormen zo`n 60% van alle levende vogelsoorten. De zangvogels zijn waarschijnlijk de jongste orde van de vogels en stammen uit het Oligoceen of misschien het Eoceen. Zangvogels zijn bekende diermuzikanten. Zij onderscheiden zich op muzikaal gebied van andere....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels

Zangvogels

[onderorde] - De clade of onderorde zangvogels (of oscines ook wel Passeri) van de orde zangvogels bevat ongeveer 4000 soorten. Ze zijn ongeveer 50 miljoen jaar geleden geëvolueerd in het westen van Gondwana, dat later Australië, Nieuw-Zeeland en Antarctica werd, en verspreidden zich later over de hele wereld. De term osc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogels_(onderorde)

Zangvogels

Wetenschappelijke naam: Passeriformes (orde binnen de Moderne vogels, Neornithes)
Zangvogels vormen de meest soortenrijke vogel-orde van tegenwoordig: meer dan de helft van alle 9000 vogelsoorten behoren tot deze groep. Ze vertonen een grote verscheidenheid in gedrag, voedselkeuze, verspreiding en zang. Alle jonge zangvogels zijn de eerste weken...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000617.html

zangvogels

Term die betrekking heeft op de vogels in de onderorde Oscines van de orde Passeriformes, waar meer dan de helft van de vogelsoorten toe behoort. Alle zangvogels hebben een kenmerkende poot met altijd vier tenen op dezelfde hoogte, waarvan er drie naar voren en een naar achteren wijst en waarmee ze kunnen grijpen. De Oscines worden onderscheiden va...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti
Geen exacte overeenkomst gevonden.