Zoek op

Zelfrealisatie

Het verwezenlijken van het eigen potentieel vanuit het optimaal functioneren. Volgens Maslow het hoogste niveau van psychologische ontwikkeling dat bereikt kan worden wanneer de primaire en groeibehoeften bevredigd zijn, en de 'verwerkelijking' van het volledige persoonlijke potentieel plaatsvindt.
Monotheorieën - Theorie van Maslow
Synoni...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Zelfrealisatie

Zelfrealisatie

ook wel zelfverwerkelijking genoemd, betekent: doen wat je roeping is, werkelijk jezelf zijn, leven vanuit je hart, vanuit je diepste zijn, onafhankelijk zijn, het (je) realiseren van wie of wat je in wezen zelf bent, het ware zelf realiseren. Een mens die zichzelf verwerkelijkt dan wel gerealiseerd heeft is een vrij mens. Over zelfverwerkelijking ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Zelfrealisatie

[Godsdienst] Jezelf waarmaken: het potentieel dat in je zit maximaal tot uiting brengen
Gevonden op https://quizlet.com/109384706/examen-godsdienst-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.