Zoek op

Zorgzwaartepakket

In de gezondheidszorg in Nederland is het zorgzwaartepakket (ZZP) een door het Centrum Indicatiestelling Zorg afgegeven pakket waarmee een patiënt recht krijgt op opname in een verpleeghuis, verzorgingshuis, GGZ-instelling (Geestelijke gezondheidszorg) of GZ-instelling (Gehandicaptenzorg). De zorg wordt gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzond...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgzwaartepakket

Zorgzwaartepakket

(ZZP) Pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat nodig is. Het bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (cliëntprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die (verblijfs)zorg. ZZP’en zijn ontwikkeld voor de sectoren verpleging & verzorging, geestelijke gezondheidszorg en...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.