Zoek op

aanslibbingskust

Kustvorm waarbij ophoping van door zeestromen of rivieren aangevoerd materiaal leidt tot aangroei van het land. Er zijn vaak zandbanken en ondiepten die zich verplaatsen. Het is een verkeersvijandige kustvorm.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.