Zoek op

alarmbelprocedure

grondwettelijk recht: een beschermingsmechanisme voor de ideologische minderheden in de regionale wetgevende kamers. Telkens ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=alarmbelprocedure

alarmbelprocedure

procedure waardoor een taalminderheid in de Kamer of senaat in België een discriminerend wetsontwerp kan verhinderen
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/alarmbelprocedure

Alarmbelprocedure

In het Belgisch staatsrecht zijn er drie soorten alarmbelprocedures, deze zijn terug te vinden in artikel 54 van de Belgische Grondwet: Beide procedures werden in de Belgische Grondwet ingeschreven in het kader van de eerste staatshervorming (1970). Beide procedures worden nauwelijks toegepast. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alarmbelprocedure

Alarmbelprocedure

[Politiek] Procedure waardoor een taalminderheid kan voorkomen dat een wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen in verdringing brengt
Gevonden op https://quizlet.com/110214775/politieke-woordenschat-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.