Zoek op

archeologie

de archeologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑrxejoloˈxi] wetenschap die overblijfselen uit oude culturen bestudeert © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'archeologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/archeologie

archeologie

Een wetenschapsbeoefening die gebruik maakt van veel andere wetenschappelijke disciplines om door middel van onderzoek (bureaustudies, opgravingen) naar de materiële nalatenschap uit het verleden inzicht te krijgen in alle facetten van menselijke culturen. Sporen en materiële resten betreffen bijvoorbeeld woonplaatsen, gebouwen, graven en werktui...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/archeologie-en-prehistorie/archeologie

ARCHEOLOGIE

1) Leer van de oudheid 2) Onderzoek van beschavingsresten 3) Oudheidkunde 4) Studie van de oudheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARCHEOLOGIE/1

Archeologie

Archeologie (samenst. Grieks: ἀρχαῖος – λόγος : `leer der oudheid`) of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij opgrav.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie

archeologie

• [wetenschap] studie van de niet-geschreven overblijfselen van het verleden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/archeologie

Archeologie

Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de materiële nalatenschap inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke samenlevingen in het verleden.
Gevonden op http://vestingstad.s-hertogenbosch.nl/geschiedenis/vesting-terminologie/

Archeologie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] oudheidkunde.
*...LOOG, m. (...ogen), oudheidkenner, -kundige, [inzonderheid] van oude kunst).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

archeologie

oudheidkunde
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Archeologie

De archeologie is de wetenschap die door het bestuderen van de resultaten van archeologisch onderzoek (opgravingen) onze kennis wil vermeerderen over de geschiedenis van de mensheid. Het is één van de wetenschappen die zich daarmee bezig houden en daarom werken meestal allerlei discipl...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Archeologie

Archeologie

(Grieks: archè, begin, oorsprong) 1. Studie van de vroegste geschiedenis; 2. Studie van de stoffelijke overblijfselen uit het verleden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Archeologie

Wetenschap die een bepaalde cultuur of samenlevingsvorm in een bepaalde periode in het verleden tracht te doorgronden met behulp van bodemvondsten en andere (stoffelijke) overblijfselen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Archeologie

Wetenschap van menselijke samenlevingen op grond van bodemvondsten en opgravingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

Archeologie

wetenschap van oude culturen, gebaseerd op bodemvondsten en opgravingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

archeologie

Def.: bestudeert (aspecten van) menselijke samenlevingen in het verleden op grond van materiële resten (vondsten-bodemsporen), die vaak door de bodem aan het oog onttrokken zijn (bodemarchief). Kenmerkend is de methode van het oudheidkundig bodemonderzoek (opgraven).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

archeologie

Def.: kennis en studie van de culturele overblijfselen uit oude tijden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Archeologie

De studie van de menselijke maatschappij in het verleden op basis van materiële bronnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Archeologie

Archeologen graven letterlijk in de tijd. De archeologie bestudeert de overblijfselen van de menselijke samenleving. Archeologen graven grond af of zoeken onder water naar voorwerpen die onze voorouders achter lieten. Ze zoeken naar sporen van gewassen, begrenzingen van velden en allerlei aanwijzing...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Archeologie

Archeologie is afkomstig uit het Latijn en wordt ook wel Oudheidkunde genoemd. Het is de wetenschap die overblijfselen van oude menselijke culturen bestudeert. De Amerikaan Thomas Jefferson deed in 1784 een eerste archeologische ontdekking in zijn eigen achtertuin. Hij vond graven in heuvels van inheemse indianen. Hij ging heel secuur te werk en zi...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Archeologie

archeologie

oudheidkunde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/archeologie

Archeologie

Wetenschap die samenlevingen uit het verleden bestudeert, in al hun facetten.
De bronnen van onderzoek zijn vooral materiële overblijfselen. Deze overblijfselen kunnen zich onder de grond bevinden (bijv. stenen werktuigen) maar ook boven de grond (bijv. grafheuvels, hunebedden en mottes).
De bodem is als het ware een archief dat door d...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Archeologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.