Zoek op

CSOIL

Rekenmodel waarmee de humane blootstelling t.g.v. bodemverontreiniging kan worden gekwantificeerd. Er wordt daarbij gerekend met drie blootstellingsroutes: ingestie van grond door kinderen, inhalatie van binnenlucht en de consumptie van groenten.
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre

CSOIL

Rekenmodel waarmee de humane blootstelling t.g.v. bodemverontreiniging kan worden gekwantificeerd. Het model berekent de blootstelling voor de zeven bodemfuncties uit het Besluit bodemkwaliteit (zie NOBO-bodemgebruiksklassen) en is eveneens onderdeel van Sanscrit en de Risicotoolbox bodem.
Gevonden op http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0260-Bodemverontre
Geen exacte overeenkomst gevonden.