Zoek op

Historische

Misconceptie: De balanswaarde van vaste en vlottende activa op basis van de bedragen die in het verleden voor die activa zijn betaald. [euro] Omdat het een bedrag gemeten in euro is, is het zuiverder om in plaats van over historische kosten te spreken over de historische uitgaven of de historische waarde. Het gaat immers om een waarderingsmethode.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.