Zoek op

Hubjes

kleine, kubusvormige broodjes, die men op den feestdag van St.-Hubertus ter zijner eere eet
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.