Zoek op

hunkeren naar de vleespotten van Egypte

Spreekwoorden: (1914) Verlangen (of hunkeren) naar de vleeschpotten van Egypte
d.i. terug verlangen naar een vroegeren toestand van welvaart en geluk; eene uitdrukking ontleend aan de geschiedenis der Israëlieten, die op hun tocht door de woestijn murmureerden en terug verlangden naar Egypte, waar ze alles in overvlo...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10778
Geen exacte overeenkomst gevonden.