Zoek op

Kronijk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), jaarboek, geschiedverhaal; het boek der -en, deel van het O.T.
~SCHRIJVER, m. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kronijk

Let op: Spelling van 1858 eene tijdgeschiedenis, tijdboek, waarin de voornaamste gebeurtenissen, naar volgorde van tijd, beknoptelijk staan opgesomd of vermeld. Zie Chronica
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.