Zoek op

kwaliteitszorg

Het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10073

kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg kan omschreven worden als “het aansturen van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen”. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. Procesmatig wo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Kwaliteitszorg

voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de geleverde diensten en activiteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Kwaliteitszorg

kwaliteitszorg is de managementfunctie die de organisatie richt op kwaliteit. Deze functie is te begrijpen als: er zorg voor dragen en er naar streven - in woord en daad - dat de resultaten die de organisatie beoogt, aan de vooropgestelde eisen voldoen. Daartoe bouwt de organisatie een kwaliteitsbeleid uit en zet een kwaliteitssysteem op.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Kwaliteitszorg

Definitie kwaliteitszorg volgens NEN-ISO 9000: het aspect van de totale managementfunctie dat bepalend is voor het vaststellen en ten uitvoer brengen van het kwaliteitsbeleid. Opmerkingen: 1) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.het bereiken van de gewenste kwaliteit vereist het nakomen van de verplichtingen en de d...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Kwaliteitszorg

Alle activiteiten van de totale managementfunctie die het kwaliteitsbeleid, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vaststellen en deze implementeren door middel van kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitssysteem.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Kwaliteitszorg

Alle systematische en geplande activiteiten die gericht zijn op continue beheersing, bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.