Zoek op

REINTEGRATIE

1) Terugkeer in het arbeidsproces
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REINTEGRATIE/1

Reïntegratie

Het na een periode van ziekte weer voorbereiden en starten van werkzaamheden, vaak met behulp van een reïntegratiebedrijf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10800

Reintegratie

Het aan het werk helpen van arbeidsongeschikten en werklozen. Dit is oorspronkelijk een taak voor publieke uitvoeringsorganen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/reintegratie

Reïntegratie

Met reïntegratie wordt de terugkeer naar werk bedoeld. De term reïntegratie kan twee betekenissen hebben: 1. het weer terugkeren in het werk na een langere afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte; 2. het (weer) aan het werk gaan van werkzoekenden. Als er sprake is van een dienstverband hebben zowel werkgever als werknemer verplichtingen, bijvoor...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B163b07ef-ad49-442d-808d-bb667ed186f7%7D

Reïntegratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is geworden dient de werkgever inspanningen te verrichten, gericht op de mogelijkheid om de werknemer weer in het productieproces op te nemen. Samen met de Arbo-dienst moet bij langdurige arbeidsongeschiktheid een reïntegratieplan worden opgesteld en bij de uitvoeringsinstelling worden ingeleverd.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.