Zoek op

Trente-un

Let op: Spelling van 1858 Trente-et-un, Fr., een en dertig; zeker bekend kaartspel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.