Kopie van `Microbiologie begrippenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Microbiologoe
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 87


Accreditatie
Bij accreditatie van een organisatie wordt niet alleen gekeken of het managementsystemen aan de eisen voldoet (zie certificatie), maar wordt ook de competentie van de organisatie en naar personeel beoordeeld, en wordt de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de organisatie beoordeeld

Aëroob micro-organisme
een micro-organisme dat zuurstof nodig heeft om te kunnen groeien

Agglutinatie
samenklontering van cellen, als gevolg van de reactie van antistoffen met cellen waarop (bij de antistof passende antigenen) liggen

Agar agar
Gelvormende stof gewonnen uit zeewier. Wordt gebruikt om voedingsbodems vast te maken zodat reinkweek en telling van micro-organismen mogelijk is. Agar wordt vloeibaar bij ca 100ºC(koken) en wordt vast bij 50ºC.

Algolagnie
Een ander woord voor SM, afkomstig van het oudgriekse ‘Algos’ dat ‘pijn’ betekent. Het is geen woord dat veel wordt gebruikt.

Antigen
een stof die als hij het lichaam binnenkomt wordt herkend als lichaamsvreemd: het lichaam reageert door er een (passende) antistof tegen te maken

antibody
een stof die het lichaam maakt als reactie op een lichaamsvreemde stof

Antibiogram
Een antibiogram geeft de gevoeligheid weer van een micro-organisme voor een aantal verschillende potentieel antimicrobe stoffen.

Andreaskruis
In een ruimte waar SM wordt bedreven staat vaak een andreaskruis opgesteld, zo’n diagonaal kruis, waaraan iemand vastgebonden kan worden. Daartoe zitten er vaak een heleboel handige haken aan het kruis. Als iemand aan het kruis is vastgebonden volgt meestal ook slaag in één of andere vorm. Ook wel ‘het kruis’.

Antistof
antilichaam

ATP
een stof waarin een energierijke verbinding zit waardoor energie in de cel (bij alle organismen) wordt opgeslagen. Is er voor groei, beweging energie nodig dan wordt ATP in ADP omgezet en komt de nodige energie vrij. ATP wordt gewonnen in de dissimilatie

ATP-metingen
worden gebruikt bij hygiene controles

Autoclaaf
Een pan waarin onder druk kan worden verhit, nadat alle lucht uit deze pan is geblazen wordt de pan luchtdicht afgesloten en veroorzaakt de stoom een overdruk waarbij temperaturen boven 100 ºC zodat ook bacteriesporen snel gedood kunnen worden zodat sterilisatie mogelijk is.

Autotroof
Er zijn organismen die de organische stoffen zelf opbouwen uit anorganische stoffen. Deze organismen noemt men autotroof. Alle planten, algen en enkele bacteriesoorten zijn autotroof.

BDSM
Engels, afkomstig van het Internet, staat voor BD & DS & SM, oftewel ‘Bondage and Discipline’, ‘Dominance and Submission’ en ‘Sadism and Masochism’. Bij gebrek aan een Nederlandse afkorting omdat het woord ‘onderdanigheid’ niet met dezelfde letter begint als het woord ‘sadisme’ gebruikt men in het Nederlands ook wel de term BDSM.

Bottom
Zie ook ‘top’. Een bottom is in het SM spel degeen die ontvangt, die onderdanig is, die passief is, die vastgebonden wordt of die de bevelen moet opvolgen (in een rollenspel). Een bottom hoeft niet onderdanig te zijn (kan wel) en hoeft ook geen masochist te zijn (vaak wel).

Bonte rij
Serie voedingsbodems om een bacterie te identificeren met behulp van biochemische reacties(eigenschappen)

Bondage
Letterlijk in het Engels ‘slavernij’, meestal gebruikt voor ‘vastbinden’ of ‘vastgebonden zijn’, wordt ook vaak op z’n Frans uitgesproken in plaats van op z’n Engels. In het Engels betekent bondage ook wel SM in het algemeen.

Bullwhip
Een lange zware zweep die uit één gevlochten streng bestaat. Deze zweep wordt in het circus gebruikt voor shows waarbij iemand ermee een sigaret in de mond van een ‘assistente’ doormidden slaat. Deze zweep is niet geschikt voor SM spel anders dan voor het effect van de harde knallen in de lucht. Als je er een mens mee wilt slaan moet je wel heel erg goed met deze zweep kunnen omgaan en je bottom moet beslist tegen een stootje kunnen. Een kleinere versie heet een ‘single tail whip’.

Certificatie
Bij certificatie van een organisatie wordt een verklaring afgegeven dat het managementsysteem aan de gestelde eisen voldoet.

Chromogene substraten
Dit zijn stoffen die door een (uiteraard specifiek) enzym kunnen worden omgezet in een gekleurde of fluorescerende verbinding. Omdat het bezit van het enzym dat het substraat kan omzetten soort- of groepsspecifiek is kan men op een plaat een bepaalde soort of groep onderscheiden van de andere micro-organismen.

Cultuur
het kweekje de gekweekte micro-organismen, meestal wordt een reincultuur bedoeld

Darkroom
Een ‘darkroom’ is een donkere kamer op een SM- of fetish-feest. In zo’n kamer kun je sex bedrijven of andere dingen doen die je liever in het donker doet. Het is beslist niet een ruimte waar je anderen ongevraagd lastig mag vallen.

Discipline
Een rollenspel waarbij de top de bottom domineert in een quasi realistische situatie, zoals schooljuf-leerling of dokter-patiënt. Daarbij is de leerling dan meestal stout zodat er straf moet volgen (vandaar het woord ‘discipline’).

Dominant
De dominant is degeen in het SM spel die de macht heeft, of althans die meer macht heeft dan de ander, en die de ander (de onderdanige) bevelen kan geven.

DO-contract
Een formeel contract waarin de slavernij van een onderdanige ten opzichte van de dominant is vastgelegd. Dit contract heeft geen rechtsgeldige waarde.

DO
‘Dominantie en Onderdanigheid’. Dit is een onderdeel van SM, of het staat naast SM als je SM opvat als het meer lichamelijk gerichte sadisme en masochisme. DO is een machtsspel tussen de onderdanige en de dominant waarbij vanaf het begin of na verloop van tijd een deel van de macht over de onderdanige aan de dominant toevalt. Soms is dat een beetje macht, vaak is het ook bijna totale macht.

Dresscode
Verplichting tot het dragen van een bepaald soort kleding, op SM feesten is dat fetish kleding. Onder de dresscode valt leer, rubber, latex, plastic, lingerie, travestie en bloot. Soms is het genoeg om in het zwart gekleed te zijn, soms wordt bij een paar voor de één een oogje dichtgeknepen als de ander heel mooi gekleed is. Met bijvoorbeeld een blauwe spijkerbroek voldoe je zeker niet aan de dresscode.

Electieve stoffen
Stoffen in een voedingsboden die er voor zorgen dat het (gezochte) micro-organisme een kenmerkend, herkenbaar kolonieuiterlijk krijgt

Enterobacterien
Een grote groep bacterien met als kenmerken gramnegatief, facultatief anaeroob, in staat glucose te vergisten. Veel geslachten komen in de darm voor (entero), maar er zijn ook soorten die in water of op planten voorkomen. Toch is de aanwezigheid -aantal entero`s een maat voor de (slechte) hygiene of een teken van een niet goed gelukt verhittingsproces

Eukaryote cel
Een cel met een aparte celkern waarin het DNA ligt c , alle cellen van dieren, planten, algen en schimmels zijn eukaryoot , dit in tegenstelling tot de cellen van bacterien, deze hebben prokaryote cellen.

Faagtypering
Het identificeren van stammen binnen een bacteriesoort op grond van hun gevoeligheid voor bepaalde bacteriofagen.

Fetish-feest
Een feest waarbij fetishistische kleding verplicht is. Onder fetishistische kleding wordt dan verstaan leer, rubber of latex, sexy kleding, bloot, travestie of iets dergelijks. De meeste fetish-feesten zijn SM-feesten, en de meeste SM-feesten zijn ook fetish-feesten (zij het dat als het niet expliciet een fetish-feest is er ook mensen in gewone kleren komen). In Nederland is fetish-feest bijna synoniem aan SM-feest, in de VS is dat minder het geval.

Fetish
Een fetish is in het algemeen een ‘geliefd voorwerp’, in de context van SM is het een object van speciale seksuele belangstelling of zelfs verering. Je spreekt speciaal over ‘fetish’ als die belangstelling niet betreft de normale aandachtspunten bij sex als borsten of penis, maar bijvoorbeeld voeten, knieën, hoge hakken of andere lichaamsdelen of kledingstukken. In het spraakgebruik heeft het woord zich ontwikkeld van concreet zelfstandig naamwoord naar een abstract woord: iemand heeft ‘een fetish voor hoge hakken’ waarmee men bedoeld ‘iemand raakt seksueel opgewonden van hoge hakken’.

Fimbriae
Uitsteeksels aan een bacteriecel, zorgen ervoor dat bacterien ergens aan vast blijven `haken`, of dat ze aan elkaar blijven zitten en zo een drijvend matje kunnen vormen.

Grensreactie
Bepaling van de aanwezigheid van een meestal pathogeen micro-organisme in een bepaalde hoeveelheid product. Er wordt dus net `geteld`, maar een hoeveelheid product wordt ingezet en als het micro-organisme wordt aangetoond is het product afgekeurd. Hoe meer product hoe strenger de eis.

Gramkleuring
Bacteriekleuring die onderscheid maakt twee groepen bacterien de grampositieve en de gramnegatieve ,elk met een verschillende soort celwand. Deze kleuring is vaak de eerste stap in de determinatie.

Heterotroof
Een organisme is heterotroof als hij zijn organische celmateriaal opbouwt uit organische stoffen. Is dus afhankelijk van andere organismen. Tegenovergestelde van autotroof

Hogtie
Een manier van vastbinden waarbij de bottom op haar buik ligt met de handen en voeten achter de rug aan elkaar gebonden en de knieën zowel als de ellebogen aan elkaar gebonden. Heel erotisch en heel vermoeiend.

Kat met negen staarten
Een strokenzweep met negen stroken, soms van gevlochten leer. Oorspronkelijk was een ‘kat’ van touw. Op zeilschepen vroeger was een kat in gebruik die was gemaakt van een dik stuk touw waarvan het grootste deel was gesplitst. Omdat het touw bestond uit drie samenstellende delen die ieder weer uit drieën bestonden, kom je zo aan negen uiteinden.

Klemmen
In de context van dit boek verstaan we onder klemmen alles wat je op een lichaamsdeel van iemand kunt klemmen. Meestal tepelklemmen, in allerlei soorten en maten, maar het kunnen ook wasknijpers zijn. Klemmen worden niet alleen op tepels gezet maar ook op schaamlippen, penis, balzak, clitoris, enz.

Koloniegetal
Ook wel kiemgetal genoemd : aantal kolonievormende eenheden in een product (levensmiddel)

Kolonie vormende eenheid of k.v.e.
Eenheid gebruikt bij bepaling van het kiemgetal, dit wordt uitgedrukt in het aantal k.v.e.per ml of gram .Dat wil zeggen dat er zoveel kolonies gekweekt zijn uit 1 gram product. Omdat de mogelijkheid bestaat dat 1 kolonie uit meer cellen is ontstaan wordt deze eenheid gebruikt en niet het aantal cellen per ml of gram

Kolonie
Een verzameling bacterien of gisten op een vaste voedingsbodem, meestal ontstaan uit 1 cel (of een kluitje cellen ontstaan uit 1 cel). Uit een dergelijke kolonie kan men een reincultuur kweken.

Masochisme
Naar Leopold von Sacher-Masoch die in zijn boek ‘Venus im Pfelz’ beschreef hoe lekker hij pijn vond. Een masochist is iemand die (seksueel) genoegen beleeft aan het ondergaan van pijn. Niet alle pijn, maar pijn die in een erotische context wordt toegebracht of althans pijn die door de masochist ge-erotiseerd kan worden. Een enkele masochist beleeft niet zozeer seksueel genoegen aan pijn maar raakt door de pijn in een trance, door de endorfinen die in het lichaam vrijkomen. De meeste masochisten komen klaar van het ondergaan van pijn.

Meester/Meesteres
Iemand die de dominante rol vervult in een SM spel (c.q. DO spel). Zie ook ‘dominant’. Niet alle dominanten willen Meester of Meesteres genoemd worden.

Mutilatie
Het opzettelijk afsnijden of anderszins verwijderen van lichaamsdelen, groot of klein. Kan onder SM vallen als het gebeurt in het kader van een spel, maar wordt niet vaak gedaan. Een brandmerk is een permanente verandering van het lichaam en dat zou je daarom ook mutilatie kunnen noemen.

Naalden
In de context van dit boek zijn ‘naalden’ injectienaalden (zonder spuit uiteraard) die gebruikt worden voor tijdelijke piercings, of piercing-naalden zoals gebruikt door iemand die permanente piercings maakt. Het is een slecht idee om naalden uit de naaimand te gebruiken voor SM spel.

Nursing
Een SM rollenspel waarbij de top dokter of verpleger is en de bottom de patiënt. In dit spel worden klysma’s gedaan en catheters ingebracht en andere quasi-medische ‘onderzoeken’ uitgevoerd.

Onderdanig
Iemand is onderdanig als ze een ander wil gehoorzamen of het eigendom van die ander wil zijn. Dat kan zijn ‘matig gehoorzamen tijdens het spel’ maar het kan ook zijn ‘absoluut gehoorzamen, altijd’. Meestal gaat onderdanig zijn gepaard met seksuele opwinding, zeker als het gaat om onderdanigheid tijdens afgebakende spel-perioden.

Ophoping
Door het enten van het te onderzoeken levensmiddel (of ander monster) kweek in een selectief vloeibare voedingsmedium het te bepalen micro-organisme zo laten vermeerderen dat het in in de meerderheid komt ten opzichte van andere micro-organismen die ook in het levensmiddel voorkomen. Het gezochte micro-organisme vermeerdert, de nadere micro-organismen worden in groei geremd of gedood.

Overnachtcultuur
Een cultuur die 1 nacht heeft gegroeid, meestal in een vloeibaar medium.

Pathogeen
Ziekteverwekkend (micro-organisme)

Pasteurisatie
Een korte, milde verhittingsstap tijdens het productieproces van levensmiddelen met als doel de meeste ziekteverwekkers te doden en het product langer houdbaar te maken (de bacteriesporen overleven het proces (dit in tegenstelling tot sterilisatie)

Panieksluiting
Een mechanisme met twee ringen waarvan je er één met een simpele beweging snel los kunt maken, ook als aan de ringen een groot gewicht hangt. Je gebruikt panieksluitingen om iemand in geval van nood snel los te kunnen maken zonder hulp van anderen. Verkrijgbaar bij ruitersport- en zeilsport-winkels.

PCR
afkorting van polymerase chain reaction, een methode om DNA in korte tijd vele malen achterelkaar te laten verdubbelen waarna verdere analyse mogelijk is

Piercing
Een gaatje in het lichaam waardoor een ringetje of naald of sieraad is gestoken. Een piercing kan permanent zijn, of kan tijdens het spel worden aangebracht en aan het eind van het spel weer worden verwijderd. In beide gevallen kan met de ring of de naald of het sieraad worden gespeeld door er gewichten of een slotje aan te hangen. Vaak wordt met het woord piercing ook gedoeld op het ringetje of staafje dat door de huid is gestoken.

Prokaryoot
Een cel zonder aparte celkern, het DNA ligt los in de cel , alle bacteriën hebben een prokaryote cel dit in tegenstelling tot alle andere organismen die uit eukaryote cellen (met celkern) bestaan.

Resuscitatie
Voorafgaand aan een (bacterie)bepaling wordt (een verdunning van)het te onderzoeken product in een algemeen medium geïncubeerd. Dit geldt voor producten die vermoedelijk (door verhitting, zout, zuur ) beschadigde micro-organismen bevatten die zonder resuscitatie de selectieve bepaling niet overleven en dus niet aantoonbaar zijn. De resuscitatie laat de bacterie eerst herstellen zodat ze aantoonbaar worden. Van belang omdat ze ook bij het opeten door de consument schadelijk zouden kunnen zijn.

Reinkweek
zie reincultuur

Reincultuur
Een cultuur die afkomstig is van 1 cel (kolonie). Bestaat uit identieke cellen en dus uit 1 soort bacteriën, een voorwaarde voor verdere identificatie

Real Time PCR
Een bepalingsmethode waarbij DNA wordt vermeerderd en gelijktijdig de vermeerdering zichtbaar gemaakt wordt waarbij uit deze grafiek afgeleid kan worden hoeveel DNA oorspronkelijk afwezig is

Rietje
Het prototype van ‘het rietje’ (in het Engels: ‘cane’) is het rietje zoals dat vroeger op Engelse kostscholen werd gebruikt om leerlingen te straffen. Veel SM rollenspellen hebben betrekking op de leerling-schooljuf situatie in zo’n kostschool waarbij de ‘leerling’ dan iets stouts doet (de juf onder de rok kijken bijvoorbeeld) waarna hij wordt gestraft met ‘tien met het rietje’. Tien harde slagen met een echt rietje vormen een echte beproeving waarvan de resultaten nog wekenlang zichtbaar kunnen zijn. Een rietje is van rotan, ongeveer een centimeter dik en een meter lang en zeer buigzaam.

Sadisme
Naar de Marquis de Sade, die in een aantal boeken beschreef hoe prettig het is om anderen pijn te doen en te vernederen. Een sadist is iemand die er (seksueel) plezier aan beleeft om een ander pijn te doen. De term ‘sadist’ heeft een negatieve klank omdat het woord ook wordt gebruikt om misdadigers aan te duiden die mensen martelen en pijnigen. In de SM is een sadist iemand die een ander pijnigt met goedvinden van die ander.

Serotypering
Het bepalen van een bacterietype door de onbekende bacterie te laten reageren met bekende antistoffen, past de antistof dan ontstaat er agglutinatie wat met het oog zichtbaar is en is vervolgens ook de bacterie bekend.

Selectieve stoffen
Stoffen in een voedingsbodem die ervoor zorgen dat de ongewenste (niet te bepalen) micro-organismen niet kunnen groeien waardoor het gezochte micro-organisme ongehinderd kolonies kan vormen

Single tail whip
Een zweep met één streng. Zie ook bullwhip. Deze zweep is zeer moeilijk te hanteren en je moet dus heel voorzichtig zijn als je deze zweep in het SM spel wilt gebruiken. Oefen eerst met een kussen in plaats van met je bottom.

Sling
Een soort schommel, meestal van een groot stuk dik leer dat met kettingen aan het plafond is bevestigd, waarin een bottom wordt gelegd met de armen en benen gespreid omhoog zodat het lichaam optimaal ‘toegankelijk’ is voor allerlei spelletjes en martelingen.

Slaaf/slavin
Een beladen term omdat gerefereerd wordt aan slavernij. In de SM is een slavin iemand die onderdanig is of wil zijn, of die om wat voor reden dan ook een slaafse relatie wil hebben met een Meester of dominant. ‘Slaaf’ kan in sexe-neutrale zin worden gebruikt.

Sm-relatie
Zie DO-relatie.

Sm
Sadomasochisme, zie ook ‘sadisme’ en ‘masochisme’. De term SM heeft een bredere betekenis gekregen dan alleen ‘sadisme en masochisme’ omdat de meeste mensen ook ‘dominantie en onderdanigheid’ SM noemen terwijl strikt genomen bij DO geen sprake hoeft te zijn van enig masochisme of sadisme. Ook spreekt men wel over ‘SM kleding’ als men bedoelt ‘fetishistische kleding’.

Spel/spelen
Twee (of meer) mensen doen ‘een spel’ als ze samen SM bedrijven voor een bepaalde periode. Een spel kan vijf minuten duren, maar ook een week of langer. De term ‘spel’ wordt vaak niet gebruikt door lifestyle SM-ers omdat voor hun SM een levenshouding is en niet een spel. Sommige lifestylers gebruiken het woord ‘spel’ voor die perioden dat ze actief met SM-gerichte activiteiten bezig zijn, in tegenstelling tot het normale leven waarin SM ook een rol speelt. ‘Spelen’ betekent in de context van SM een ‘spel’ doen, oftewel SM bedrijven.

Speelfeest
Een feest waar het mogelijk is SM te bedrijven, te ‘spelen’. Is heel vaak een fetish-feest, maar dat hoeft niet perse. Omgekeerd wordt op een fetish-feest meestal ook wel gespeeld.

Spanking
Spanken is slaan, vaak met de blote hand maar soms ook met een voorwerp. Het woord ‘spanking’ wordt in de SM context gebruikt voor de speciale voorliefde voor ‘billenkoek’, het slaan op de blote billen.

Strokenzweep
Een zweep met een aantal stroken, meestal van leer, soms van rubber of een ander materiaal. Het aantal stroken kan variëren van twee tot vele tientallen. Brede zware stroken geven een doffe klap, dunnere stroken geven meer scherpe pijn. In het Engels heet het een ‘flogger’. Iedere bottom en top heeft zo haar voorkeur voor een bepaald type strokenzweep. Een speciaal type strokenzweep is de kat-met-negen-staarten.

Stomacher
Een stomacher is een suspendeerapparaat waarin een plastic zakje kan worden gehangen. In dit zakje bevindt zich het afgewogen monster (bijvoorbeeld een gebakje) en de verdunningsvloeistof. Zet je het apparaat dan kun je het aanzetten en gaan twee ijzeren plaatjes in een hoog tempo om de beurt op het zakje drukken. (doen de werking van de maag na).Het monster wordt zo fijn gekneed , de bacteriecellen komen in de vloeistof en pipetteerbaar en het gebakje is geschikt om onderzocht en-of verder verdund te worden.

Sterilisatie
Het behandelen van voorwerpen waardoor na afloop van de behandeling geen levende micro-organismen meer aanwezig zijn

Switch
Sommige mensen zijn soms top en soms bottom, of soms dominant en soms onderdanig, of ze zijn dominant ten opzichte van vrouwen en onderdanig ten opzichte van mannen, of wisselen op een andere manier van rol in het spel. Deze mensen ‘switchen’ en worden dus ‘switch’ genoemd.

Tepelklem
Een klem die je op een tepel kunt zetten. Wat als tepelklemmen wordt verkocht zijn meestal metalen klemmen, vaak instelbaar, soms per twee aan een kettinkje.

Top
Zie ook ‘bottom’. Een top is iemand die in het SM of DO spel de actieve rol heeft, de sadistische rol, de dominante rol of anderszins ‘bovenaan staat’. Een top hoeft niet dominant te zijn of sadistisch.

Validatie
Aantonen dat een analyse deugt dat wil zeggen voldoet aan de eisen voor het specifiek beoogde doel (bepaling)

Virus
Een stuk erfelijk materiaal (DNA of RNA) dat zich in een cel van een organisme laat vermeerderen doordat in die cel het virus DNA (na binnendringen) de stofwisseling van de cel gaat bepalen ten koste van de normale celstofwisseling.

Voedselvergiftiging
vergiftiging ontstaan door het eten van voedsel waarin gifstoffen (toxinen), die door bacteriën of schimmels in dat voedsel zijn gevormd

Voedselinfectie
infectieziekte ontstaan door het eten van voedsel en veroorzaakt door de (aanwezigheid van) ziekteverwekkende bacteriën in dat voedsel , de ziekte zelf ontstaat na binnendringen van de micro-organismen in het lichaam.

Vuistneuken
Het met de hand of vuist binnendringen in de anus of vagina dat door veel SM-ers (zeker niet alleen homo’s) als buitengewoon erotisch wordt ervaren.

Zweep
In de SM zijn er heel veel verschillende soorten zwepen. Hoofdcategorieën zijn paardrijzwepen, strokenzwepen en bullwhips.

L-vorm
bacterieprotoplasten ontstaan door het gedeeltelijk of compleet ontbreken van de celwand L-vormen kunnen spontaan ontstaan of geïnduceerd worden door enzymen en-of antibiotica