Kopie van `ANWB Rekeningrijden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Transport en verkeer > Rekeningrijden
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 12


Accijns
Accijns is een belasting die de overheid heft op bepaalde producten, waaronder brandstoffen voor auto’s. Voor verschillende brandstoffen en verschillende doelgroepen gelden andere accijnzen. Zo is de accijns voor benzine hoger dan die voor diesel en die voor gewone diesel hoger dan die voor rode diesel, die alleen gebruikt mag worden door bepaalde bedrijfsvoertuigen.

Cordonheffing
Bij een cordonheffing betaalt iedereen die een gebied binnenrijdt een bedrag. Dit systeem bestaat in London. Iedereen die daar het centrum van de stad binnenrijdt moet een bedrag betalen. Het is een vast bedrag, onafhankelijk van de duur van het verblijf

Draagvlak
In de opdracht die de regering aan het Platform ‘Anders betalen voor mobiliteit’ heeft gegeven is gesteld dat het draagvlak voor het nieuwe systeem groot moet zijn. Draagvlak wil zeggen dat een groot deel van de belanghebbenden de maatregelen of het beleid ondersteunen.

Kilometerprijs
Weggebruikers betalen een prijs per kilometer. Hoe minder men rijdt, hoe minder men betaalt. In principe geldt op iedere weg dezelfde prijs, maar daar kunnen in de toekomst uitzonderingen op gemaakt worden. Afhankelijk van de tijd of de plek waar men rijdt en hoe milieuvriendelijk de auto is, kan de prijs per kilometer hoger of juist lager worden. De invoering van de prijs per kilometer gaat gepaard met afschaffing van de vaste belastingen (BPM en motorrijtuigenbelasting).

Kilometerheffing
Jaren na het debacle van Rekeningrijden kwam het plan kilometerheffing. Automobilisten worden per kilometer afgerekend in plaats van vaste belastingen te betalen. Op zich een goed idee om eerlijker te betalen, maar de prijs werd bepaald door de overheid, die hiermee de automobiliteit wilde sturen: ze wilde autorijden duurder maken om automobilisten te dwingen een andere weg of een ander tijdstip te kiezen. Dit vindt de ANWB niet eerlijk en dus heeft de ANWB ook dit plan afgewezen.

Omslagpunt
Het begrip ‘omslagpunt’ wordt gebruikt om aan te geven bij welk jaarlijkse kilometrage mensen meer of minder gaan betalen dan nu het geval is. Dit is mede afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de auto en waar de meeste kilometers afgelegd worden. In het algemeen zal het omslagpunt voor de prijs per kilometer liggen rond 18.000 kilometer.

Rekeningrijden
In 1998 introduceerde de regering het plan Rekeningrijden. Bij de grote steden kwamen poortjes te staan en daar zouden automobilisten een bedrag moeten betalen.. Doel was om automobilisten te ‘dwingen’ een andere tijd op pad te gaan of om een andere route te nemen. De ANWB heeft zich fel tegen dit plan gekant, omdat automobilisten nauwelijks een andere keuze hadden dan daar op die tijd te rijden. De rekening werd een belasting en daar is de ANWB het niet mee eens.

Spitstarief
In sommige plannen wordt er een spits- en daltarief genoemd. Dit houdt in dat het bedrag per kilometer in de daluren lager is dan in de drukke spitsuren. Hetzelfde systeem bestaat ook in de trein. (zie ook differentiatie)

Tolheffing
Het bekende voorbeeld is Frankrijk. Nieuwe wegen vormen een beter alternatief in vergelijking met de oude route. De nieuwe weg is sneller, maar er moet wel een bedrag voor betaald worden. Een alternatief vormt de oudere route, die gratis is, maar ook trager.

Vaste kosten
Vaste kosten zijn kosten die betaald moeten worden onafhankelijk van het gebruik van de auto. Dit zijn dus kosten voor de aanschaf van de auto, maar ook jaarlijks of maandelijks te betalen kosten, zoals MRB, verzekeringspremie, etc. Dus ook al staat een auto stil, deze kosten moeten toch worden betaald.

Variabilisatie en differentiatie
Wanneer vaste kosten worden verlaagd en er betaald wordt naar per kilometer, heet dat variabilisatie. Ofwel: betalen naar gebruik in plaats van betalen voor het bezit van de auto. Bij variabilisatie zonder meer, betaalt iedereen eenzelfde bedrag per kilometer. Bij differentiatie is dat niet het geval. Nog steeds betaalt de automobilist dan voor het gebruik, maar de kilometerprijs is op de ene locatie (of voor die ene auto) of op bepaalde tijden hoger of lager dan op een andere locatie (of voor de ander auto) of andere tijden van de dag. De gebruiker van een milieuvriendelijke auto betaalt bijvoorbeeld minder per kilometer dan van een minder schone auto. (zie ook spitstarief)

Variabele kosten
Variabele kosten zijn de tegenhanger van vaste kosten, want variabele kosten hangen af van hoeveel men rijdt. Wanneer een auto niet gebruikt wordt zijn deze kosten dus nul.