Kopie van `De sociologische structuur onzer taal - Het Bargoensch (1914)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Taal en literatuur > Bargoense taal
Datum & Land: 22/12/2007, NL
Woorden: 928


achelen
(Bargoens, 1914) smullen

achelen
(Bargoens, 1914) bikken, eten

achterwiel
(Bargoens, 1914) rijksdaalder

adje
(Bargoens, 1914) politie-agent

afgrissen
(Bargoens, 1914) stelen

afleggen
(Bargoens, 1914) afloeren

aftrekker
(Bargoens, 1914) onanist

aken
(Bargoens, 1914) vader

askelen
(Bargoens, 1914) handelen (koopen, verkoopen)

askenen
(Bargoens, 1914) stelen, bestelen

áskenen
(Bargoens, 1914) stelen

attenoj, ottenoj
(Bargoens, 1914) hemel, zeg! kijk!

aver koot
(Bargoens, 1914) zak, beurs

averkoot
(Bargoens, 1914) beurs of portemonnaie

avondstarkijker
(Bargoens, 1914) bedelaar (die 's avonds bedelt naar hij zegt om slaapgeld)

baai
(Bargoens, 1914) wijn

baaien
(Bargoens, 1914) stelen

babbelaar
(Bargoens, 1914) boek, suikerbal

bajes
(Bargoens, 1914) gevangenis

bajes
(Bargoens, 1914) winkel, huis, gevangenis

bajeswagen
(Bargoens, 1914) celwagen

balbes
(Bargoens, 1914) huisbaas

baldoveren
(Bargoens, 1914) afloeren

baldoveren
(Bargoens, 1914) bespieden

baljisrool
(Bargoens, 1914) heer, chef

balleward
(Bargoens, 1914) spek

bamser
(Bargoens, 1914) kroeglooper

banjer
(Bargoens, 1914) heer

bas
(Bargoens, 1914) stuiver

basserool
(Bargoens, 1914) heer, chef

batter
(Bargoens, 1914) schuit, schip

bazaar
(Bargoens, 1914) politie-bureau

bedibberen
(Bargoens, 1914) zeggen, praten, vertellen, bedotten

bedissen
(Bargoens, 1914) stelen

bedissen
(Bargoens, 1914) verdienen (stelen)

beffendekker
(Bargoens, 1914) schorteldoek

begieten
(Bargoens, 1914) bevreesd

beginnem
(Bargoens, 1914) spotprijs

begoulesj
(Bargoens, 1914) veneriek

behaai
(Bargoens, 1914) lawaai, drukte

beheime
(Bargoens, 1914) beest, dier, vee

behojje
(Bargoens, 1914) vrouwel. schaamdeelen

beizie
(Bargoens, 1914) dubbeltje

bekaan
(Bargoens, 1914) hier

bekattering
(Bargoens, 1914) ruzie

bekattering
(Bargoens, 1914) uitbrander, bekeuring

bekkementeeren
(Bargoens, 1914) maaltijd houden

bekker
(Bargoens, 1914) boer

beknijzen
(Bargoens, 1914) bekijken

beknooien
(Bargoens, 1914) bezien, beraadslagen

belabberd
(Bargoens, 1914) beroerd, ellendig

belatafeld
(Bargoens, 1914) belazerd, zot

bemore
(Bargoens, 1914) bevreesd

benosselen
(Bargoens, 1914) stelen

bensen
(Bargoens, 1914) drinken

benukken
(Bargoens, 1914) krijgen

besaffot
(Bargoens, 1914) brief

beschroepen
(Bargoens, 1914) bestelen, ontrooven

beseibelen
(Bargoens, 1914) bedriegen

besjoche
(Bargoens, 1914) gek

besjoechem
(Bargoens, 1914) loos, bij de hand

besjoeren
(Bargoens, 1914) hoeden, eigenl. bezien

besjolemen
(Bargoens, 1914) betalen

beteunen
(Bargoens, 1914) betalen, voldoen

betoefd
(Bargoens, 1914) goed weg

betoeft
(Bargoens, 1914) ontsnapt, gered

betoegd
(Bargoens, 1914) gered, uit den brand, rijk

betoft
(Bargoens, 1914) onder dak

betreuvelen
(Bargoens, 1914) bespreken

betritsen
(Bargoens, 1914) bedriegen

bezaar
(Bargoens, 1914) politie-bureau

bezokke
(Bargoens, 1914) gek

bezoles
(Bargoens, 1914) ziek, bedorven, kapot

bezolletje
(Bargoens, 1914) koopje

bezommen
(Bargoens, 1914) geld

bijter
(Bargoens, 1914) nijptang

bijter
(Bargoens, 1914) tand

bijterik
(Bargoens, 1914) mostaard

bikkement
(Bargoens, 1914) eetbare waren, spijzen

bikken
(Bargoens, 1914) smullen

bikker
(Bargoens, 1914) smulpaap

bikkesment
(Bargoens, 1914) fuif

blaffert
(Bargoens, 1914) ijzeren pot

blankaart
(Bargoens, 1914) melk

blikslager
(Bargoens, 1914) ketellapper, landlooper

blinker
(Bargoens, 1914) tand

blinkert
(Bargoens, 1914) glas

bloedvin
(Bargoens, 1914) beurs of portemonnaie

blosselink
(Bargoens, 1914) visch

bobbert
(Bargoens, 1914) lichaam, lijf

bodderik
(Bargoens, 1914) schip

boender
(Bargoens, 1914) smeerpoes

bokkenvreter
(Bargoens, 1914) 40 gulden

bokser
(Bargoens, 1914) diefleider

bollebof
(Bargoens, 1914) commissaris van politie

bonjer
(Bargoens, 1914) gesnapt

bonjer
(Bargoens, 1914) ruzie

bonjer
(Bargoens, 1914) vonnis, oordeel?

bonk
(Bargoens, 1914) leugen

boosjer
(Bargoens, 1914) vleesch