Kopie van `Bayer`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Tuinieren
Datum & Land: 18/05/2013, NL
Woorden: 49


Acaricide
Een acaricide is een pesticide dat bedoeld is om mijten zoals spint en teken te bestrijden.

Adventice
Onkruid

Antikiem
Voorkomt dat een zaadje vroegtijdig gaat kiemen.

Anticoagulans
Stofje dat een fatale interne bloeding veroorzaakt bij ongedierte als ratten en muizen (knaagdieren). Eerste generatie anticoagulans moet meerdere malen door het dier gegeten worden voordat het dodelijk is, tweede generatie is dat direct bij de eerste keer.

Auxiliary fauna
Latijnse term, staat voor die diersoorten die helpen met het bestrijden van ongedierte. Kevers en larven zijn klassieke voorbeelden.

Bleekzucht
Verkleuring van bladeren. Zorgt door een gebrek aan ijzer voor gele bladeren.

Bodemherbicide
Een bestrijdingsmiddel dat via de grond in de wortels wordt opgenomen. Deze herbicide zijn vaak verboden.

Contactherbicide
Een bestrijdingsmiddel dat alleen het onkruid verdelgt dat in contact met de herbicide komt. CuratieEen behandeling van een zieke of door ongedierte aangevallen plant.

Concentratie
De hoeveelheid herbicide of voedingsstoffen die is opgelost in een vloeistof. Wordt vaak uitgedrukt in gram per liter.

Compost
Organisch materiaal dat vergaan is. Kan worden gebruikt als mest of bodemverbeteraar.

Deficiëntie
Een afwijking aan de plant die wordt veroorzaakt door een de tekort aan of een totale afwezigheid van een nodige voedingsstof.

Dispergeerbaar granulaat
Een product waarvan het werkzame bestandsdeel wordt fijngemalen en in korrels worden geperst. Deze korrels zijn in water oplosbaar.

Dosis
De hoeveelheid substantie er per unit of gebied toegepast moet worden.

Dormantie
Een periode waarin de plant stopt met groeien om zwaar weer te kunnen weerstaan. Veel planten hebben in de winter hun dormantie.

Endemisch
Endemische planten groeien alleen in een bepaald gebied.

Epidermis
Weefsel dat aan de buitenkant van de plant zit en voor bescherming zorgt.

Fungicide
Een bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt om schimmels en schimmelziektes bij planten te bestrijden.

Grondscheut
Een scheut die direct uit de wortel komt

Groenblijvend
Planten die het gehele hun bladeren houden.

Grauwe schimmel
Een schimmelsoort dat groeit op de honingdauw die achtergelaten is door luizen. De schimmel is grijsachtig en plakkerig.

Herbicide
Een bestrijdingsmiddel dat onkruid verdelgt.

Heksenkring
Een natuurlijke kring van paddenstoelen. Vroeger werd er gedacht dat heksen, vermomd als katten, op deze plekken een dans hielden.

Honingdauw
Suikerachtige uitwerpselen van blad- en schildluizen. Deze uitwerpselen zijn op planten zichtbaar.

Insecticide
Een bestrijdingsmiddel tegen insecten.

Infectie
Een invasie van ongewenste planten of dieren.

Kiemplant
Een jonge plant die verschijnt als het plantenzaadje ontkiemt.

Kiemplantenziekte
Een ziekte, die vaak door schimmel wordt veroorzaakt, waardoor kiemplanten binnen enkele uren sterven.

Larve
Een levensfase bij insecten en vissen, waarbij het dier net uit het ei is gekomen, maar nog niet volwassen en geslachtsrijp is.

Meststof
Een stof dat aan de grond wordt toegevoegd om het met voedingselementen te verrijken.

NPK
Een label dat te vinden is op kunstmest. Kunstmest met een NPK-label bevat stikstof, kalium en fosfaat.

Ondoordringbare oppervlakten
Op harde oppervlakten als asfalt, straatstenen en beton waar kan water blijven staan. Onkruid kan op dit water groeien.

Oplossing
Een mix van een product dat de plant beschermt of onkruid verdelgt en een vloeistof, meestal water. De mix kan op de plant gedruppeld of vernevelt worden.

Organisch tuinieren
Een vorm van tuinieren waarin alleen organische producten worden gebruikt.

Organisch product
Een product dat alleen uit natuurlijk materiaal bestaat.

Pesticide
Een bestrijdingsmiddel tegen ongedierte, huisdieren en mensen.

Post-ontkieming
Een behandeling die na het ontkiemen wordt uitgevoerd.

Preventief
Een manier van behandelen om de plant te beschermen. Deze behandeling wordt uitgevoerd voordat de planten bloot staan aan ziektes of ongedierte..

Pre-ontkieming
Een behandeling die voor het ontkiemen wordt uitgevoerd.

Rhizome
Een ondergrondse stengel. Het grote verschil tussen een wortel en een rhizome is dat de rhizome naar de oppervlakte komt en bladeren ontwikkeld.

Rodenticide
Een bestrijdingsmiddel tegen knaagdieren.

Seizoensherbicide
Een bestrijdingsmiddel dat maar één keer per groeiseizoen toegepast hoeft te worden. Vaak is dit aan het begin van de lente.

Systemische herbicide
Een bestrijdingsmiddel dat door het blad wordt opgenomen.

Tweezaadlobbigen
Een groep planten die binnen de zaadplanten vallen. Deze planten worden gekenmerkt door twee zaadlobben die na het ontspruiten zichtbaar zijn.

Uitlopen van knoppen
Een fase in het groeiproces, waarbij de knoppen van een plant in de lente open gaan.

Uitlogen
Het verarmen van land waarbij voedingsstoffen in water oplossen en met dat water worden meegevoerd.

Vaste plant
Een plant die onder normale omstandigheden meer dan drie jaar kan leven.

Werkzame stof
Dat onderdeel van een pesticide of ander product dat biologisch actief is. Dit ingrediënt verricht het werk in de bestrijding van schadelijke organismen.

Winterzorg
De zorg die een plant in de winter nodig heeft.

Wortelhals
De overgang tussen de wortel en de steel.