Zoek op

Belangenorganisatie

Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. Het gaat vrijwel altijd om een duidelijk omschreven doel met een specifiek maatschappelijk nut en er zijn meestal leden of donateurs betrokken bij de belangenorganisatie. Alle vakbonden zijn belangenorganisaties, evenals alle consumentenorganisaties en patiëntenorganisaties. Bel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belangenorganisatie

Belangenorganisatie

Organisatie die uitsluitend de belangen van een bepaalde groepering behartigt. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/belangenorganisa

Belangenorganisatie

Organisatie gericht op belangenbehartiging. Zie ook: belangenbehartiging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

belangenorganisatie

[Maatschappijleer] behartigen de belangen van een bepaalde groep mensen, bijv. de ANWB of de consumentenbond.
Gevonden op https://quizlet.com/102292335/maatschappijleer-toetsweek-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.