Zoek op

tribunaal

gerechtelijk recht: rechtbank voor de behandeling van speciale zaken, vaak speciaal daartoe opgericht met medewerking van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=tribunaal

tribunaal

het tribunaal zelfst.naamw.Uitspraak:   [triby'nal] Verbuigingen:   tribu|nalen (meerv.) rechtbank voor bijzondere rechtszaken Voorbeeld:   `Het Joegoslavië-tribunaal behandelt rechtszaken ten aanzien van verdachten van schendingen van internationale mensen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tribunaal

tribunaal

Binnen het internationaal recht een vaak tijdelijk ingesteld rechterlijk orgaan dat ziet op de beslechting van een bepaald (vaak grootschalig) geschil. Voorbeelden zijn het Joegoslavië-Tribunaal en Rwanda-Tribunaal, die zien op de veroordeling van misdaden gepleegd tijdens de conflicten die in deze landen plaatsvonden. Zie ook Internationaal Straf...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/tribunaal

TRIBUNAAL

1) Balie 2) Gerecht 3) Gerechtshof 4) Hof 5) Lekenrechtbank 6) Rechtbank 7) Rechtbank met lekenrechtspraak 8) Rechterstoel 9) Rechtscollege 10) Rechtsprekend college
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRIBUNAAL/1

tribunaal

gerecht
Jaar van herkomst: 1503 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tribunaal

Let op: Spelling van 1858 tribunal, Fr., regtbank regterstoel
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

tribunaal

soort rechtbank (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tribunaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.